POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony inauta.pl.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest: INAUTA Marek Szypowski, ul. Pazińskiego 11 A, 04-643 Warszawa, NIP: 952-142-22-05. Adres poczty elektronicznej: biuro@inauta.pl, zwany dalej „Administratorem”, będącym jednocześnie Usługodawcą.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

5. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Każdy Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe, ma na własną prośbę do nich dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania ich usunięcia.


II. Dane osobowe.

1. Użytkownik podaje w formularzach kontaktowych następujące dane: swoje imię i numer telefonu lub swoje imię, swój adres e-mail, tytuł wiadomości oraz treść wiadomości.

2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

     2.1 zapewnienie Użytkownikom możliwości kontaktu z serwisem inauta.pl,

     2.2 potencjalna mozliwość skorzystania z usług serwisu inauta.pl,

     2.3 marketing bezpośredni własnych produktów lub ofert inauata.pl.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

     3.1 poprzez dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach,

     3.2 poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka),

     3.3 poprzez gromadzenie danych serwera www przez operatora hostingowego RejestracjaDomen.pl Sp. z. o. o., ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa.

4. Gdy Użytkownik korzysta ze strony inauta.pl, zbierane są logi serwera, które mogą zawierać informacje takie jak adresy IP, nazwa hosta, rodzaje urządzeń, rodzaje systemów operacyjnych.

5. Dane te służą Administratorowi do badań statystycznych i analiz marketingowych związanych z korzystaniem ze strony inauta.pl przez jej Użytkowników.

6. Użytkownik może przekazać swój numeru telefonu komórkowego lub adres e-mail, aby serwis mógł się z nim skontaktować.


III. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

     4.1 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

     4.2 określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach „Polityka ochrony prywatności Google Analytics”.

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


IV. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

     2.1 czas nadejścia zapytania,

     2.2 czas wysłania odpowiedzi,

     2.3 nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

     2.4 informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

     2.5 adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośniki,

     2.6 informacje o przeglądarce użytkownika,

     2.7 informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


V. Udostępnienie danych.

1. Dane osobowe pozostawione w serwisie inauta.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom, na podstawie zgodnych z prawem żądań, w ramach dochodzeń prawnych, zapobiegania oszustwom itp.


VI. Uwagi końcowe.

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności oraz wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, prosimy zgłaszać na adres: biuro@inauta.pl